Категория: Новини

Капиталовият пазар процъфтява, активите трайно се увеличават

Интервю на Председателя на КФН, г-н Бойко Атанасов, в телевизията „Bulgaria on air”, в което ръководителят на регулаторния орган обсъжда и допълнителното пенсионно осигуряване.
Председателят на КФН подчертава, че към края на миналата година и към настоящия момент се наблюдава ,,възстановяване на доходността и увеличение на активите в сектора. Според г-н Атанасов осигурените лица ,,могат да бъдат спокойни за своите спестявания“. […]

Конференция „Бъдещи предизвикателства и очаквания в небанковия финансов сектор“

На 10 юли, Председателят на БАДДПО, г-жа Милтенова, членове на Управителния съвет и на работните Комитети в Асоциацията, участваха активно в проведената от Комисията за финансов надзор (КФН) конференцията „Бъдещи предизвикателства и очаквания в небанковия финансов сектор“ в София. В събитието участваха над 300 представители от инвестиционния, застрахователния и осигурителния сектор.

Мария Минчева: Пенсиите се използват предизборно от политическите партии, обичат да раздават пари от НС

Има над 2 млн. пенсионери, които са гласоподаватели, казва Мария Минчева, председател на Надзорния съвет на НОИ и зам.-председател на Българска стопанска камара в интервю по БНР. „Пенсиите се използват предизборно от политическите партии, обичат да раздават пари от НС. Според нея „Трябва да се работи за повишаване на финансовата грамотност на младите хора“ […]

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2024 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2024 г. Информацията е обобщена на база на отчетите за надзорни цели към 31.03.2024 г., представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.03.2024 г. […]

БАДДПО лого

Общо събрание на БАДДПО 2024

Общо събрание на БАДДПО,  проведено на 20 май 2024 г, от 11.00 ч. до 14.00 ч.
Българската асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) проведе своето редовно годишно Общо събрание на 20 май 2024 г. в залите на един от своите членове, ПОД „Алианц България“, на адрес ул. ,, Сребърна“ № 16. […]

Ръст на активите на пенсионните фондове

Активите на пенсионните фондове достигнаха близо 23 млрд. лв. – репортаж на БНТ
Това сочат окончателните данни на Комисията за финансов надзор. Спрямо 2022 г. те нарастват с 19%. Във втория и третия стълб на пенсионната система се осигуряват 5 милиона българи. Какво обаче означава за тях повишението в активите? […]

Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2023 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2023 г. Информацията е обобщена на база на годишните отчети за надзорни цели за 2023 г., представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.12.2023 г. […]

Top