Промяна в Управителния съвет на БАДДПО

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) има удоволствието да обяви избора и назначаването на Евелина Митенова, CFA, за нов председател на Управителния съвет на БАДДПО, решения, влезли в сила от 6 декември 2018.
Г-жа Евелина Милтенова се е изградила професионално в сферата на финасовия сектор и инвестициите, като е натрупала задълбочени познания за банковия и асет мениджмънт бизнеси. През последните петнадесет години тя е заемала ръководни длъжности в банки и упраявлявящи дружества, като е била тясно свързана с развитието на пенсионната индустрия. Тя наследява г-н Никола Абаджиев, който има една забележителна кариера в пенсионното осигуряване за последните 25 години.

Top