Образователно видео на доц. д-р Атанас Георгиев за трудово-правната, осигурителна и финансова култура за младите хора и колко е важно да имат познания и финансова образованост, включително относно пенсионното си осигуряване в тристълбовия модел

Доцент д-р Атанас Георгиев е един от младите учени, декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В своята дейност е поставил, като акцент, успешната трансформация на дейностите във факултета, включваща съвместни проекти в бизнеса, нови учебни програми, подобряване на цялостната среда за образование, наука и партньорства с външни организации.

В приложеното видео, направено специално за един от членовете на БАДДПО, ПОК „Доверие“, представя своите виждания колко е важно, младите хора в страната да имат добри познания за управлението на собствените си финанси, също така трудово- правна и осигурителна култура с ясно разбиране за пенсионната система и нейната роля за бъдещето на всеки трудещ се българин.

Повече информация вижте тук.

Top