Интервю на Даниела Петкова, член на УС на БАДДПО: Хората ще си получат парите за втора пенсия, колкото са – „Златна възраст“

Няма нито една причина човек да си премести средствата в НОИ
Стопиха ли се парите на хората за втора пенсия заради инфлацията и отрицателната доходност, която имат пенсионните фондове, питаме Даниела Петкова, член на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. „Нищо не е загубено, нищо не е изчезнало“, категорична е тя. „Към момента на пенсионирането пенсионните дружества са задължени със собствени средства да осигурят на клиентите си да имат в партидите си не по-малко от сумата, която са внесли в тези партиди през всичките години, в които са се осигурявали, плюс положителен доход, равен най-малко на всички такси, които дружеството е събира ло през целия период от тези партиди“, обяснява Даниела Петкова.
Г-жо Петкова, данните на Комисията за финансов надзор показаха, че в края на миналата година активите на пенсионните фондове са били в размер на 16,76 милиарда лева, а към края на юни тази година те намаляват до 15,94 млрд. лева. Означава ли това, че парите на 3,9 млн. българи, които се осигуряват за втора пенсия, са изчезнали?
– След повече от 20 години работа на пенсионните фондове и неколкократното преминаване през такива периоди очаквам, че отрицателната доходност, без да омаловажавам проблема, ще предизвиква малко повече разбиране и правилни коментари. Нищо не е загубено, нищо не е изчезнало. Това е счетоводна оценка на активите към дата за конкретен момент. И това не е загуба. Счетоводната оценка по пазарни цени е към даден момент и тук подчертавам, че в края на всеки ден тази оценка е различна. Колко процента е отрицателната доходност към даден момент, означава, че ако към този момент продадем всички активи, които се намират в портфейла на пенсионните фондове, тогава ще имаме тези няма значение колко милиона по-малко. Казвам, че няма значение, защото ние нищо не сме продали, нямаме намерение да продаваме и ще изчакаме, както винаги се е случвало по време на криза, когато цените на всички инвестиции се възстановят, което със сигурност ще се случи. Нека не притесняваме хората с това, че са им изчезнали парите. Нищо подобно няма.
Нали разбирате, че хората си представят, че ако сега имат примерно 10 000 лева в индивидуалната си партида, натрупани за втора пенсия, те вече са примерно с 20% по-малко?
– Към момента на пенсионирането пенсионните дружества са задължени със собствени средства да осигурят на клиентите си да имат в партидите си не по-малко от сумата, която са внесли в тези партиди през всичките години, в които са се осигурявали, плюс положителен доход, равен най-малко на всички такси, които дружеството е събирало през целия период от тези партиди. Това означава гаранция за нулеви такси към момента на пенсионирането. В този смисъл, ако си говорим за притеснения от гледна точка на сегашната ситуация с отрицателната доходност, то много по-голям риск имат дружествата, отколкото хората. Защото ако не се възстановят тези пари, дружествата трябва със собствени пари да попълнят партидите на хората. Така че към момента на пенсиониране всеки ще си получи парите, толкова, колкото са.
ТОВА Е ДОХОДНОСТ, ТОВА НЕ Е ЗАГУБА
и ще дам пример с държавните облигации, които са една съществена част, да не кажа най-голямата част, от портфейлите на пенсионните фондове. От началото на годината на всички държавни облигации, не само на България, в целия свят, във връзка с инфлацията, с това, че централните банки повишават лихвите, цените им падат и им се увеличава доходността. Защо казваме, че това е доходност, а не загуба -всяка една от тези емисии към момента има принос към отрицателната доходност, защото са им спаднали пазарните цени. Но когато дойде падежът на съответната държавна облигация, независимо колко й е паднала цената, ние ще си вземем номинала със съответната доходност, която има към тази емисия и тя е положителна. Второ – това не е първата криза. Да ви припомня 2008 – 2009 година, отрицателната доходност на пенсионните фондове в България беше стигнала до над 20%. Възстанови се през следващата година до степен, до която не само се компенсираха тези 20-25%, но и към края на миналата година общо за целия период на време доходността е положителна. Сега ще бъда безкрайно откровена – единствените хора, които в момента имат проблем с отрицателната доходност, са хората, които се пенсионират. Защото те реално оперират с парите си от индивидуалната си партида, доколкото към момента на пенсиониране каквото има в индивидуалната партида на човека, се прехвърля в новосъздадения фонд и в този случай – да, ние прехвърляме по-малко пари. Но нека не бъркаме доходността на големите фондове, за които вие ме питате и в които са парите на всички осигурени, с новите фондове, които са за изплащане на пенсии. Новите фондове нямат такава отрицателна доходност, защото са нови и в тях не е имало инструменти от предните години, които сега да оценяваме по по-ниски пазарни цени. За да компенсираме хората, за това, че в момента, в който се пенсионират, влизат с вероятно по-малко пари, но не по-малко от сумата на брутните им вноски, което се отразява на размера на първата им пенсия и тя е една идея по-ниска, отколкото би била, ако не беше тази отрицателна доходност, затова законът е регламентирал, че всяка година всички пенсионноосигурителни дружества актуализират пенсиите. И тъй като доходността в тези новосъздадени фондове изобщо не е такава като в големите фондове, ние много се надяваме, че
ЩЕ МОЖЕМ ДА КОМПЕНСИРАМЕ ТЕЗИ ХОРА С ЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЕНСИИТЕ
която да обере тази разлика.
– Дотук само един фонд обяви, че ще актуализира вторите пенсии. Другите дружества направиха ли го? 

– Всяко дружество си има дата през годината, на която ще се правят актуализациите, и тази дата е вписана в неговия правилник, регистриран в Комисията по финансов надзор. ПОК „Доверие“ актуализирахме пенсиите на 1 април с от плюс 0,5% на няколкодневните пенсионери до 7% на тези, които се бяха пенсионирали през септември миналата година. Следващия 1 април ние отново ще ги актуализираме и досегашните резултати, които имаме от инвестициите на фонда за изплащане на пенсии, ни карат да бъдем убедени, че отново ще има актуализация с положителна доходност. За разлика от големите фондове, във фонда за изплащане на пенсии доходността е положителна.
Почти една година мина от първото изплащане на вторите пенсии от частните фондове, какво показват данните ви?
– Със сигурност мога да кажа, че с всеки ден вече се забелязва увеличаване на броя на пенсиониращите се хора и впечатлението ми е, че засега те са доволни от това, което могат да получават като втора пенсия. Това е процес, който ще тече в следващите много години. Забелязва се още една тенденция, че всеки следващ месец първите пенсии, които отпускаме, имат тенденция на увеличение. Тази тенденция ще продължи, докато се появи първият човек, който има 37-40 години осигуряване във втория стълб, и тогава вече може да се съди дали пенсиите от втория стълб отговарят на първоначалния му замисъл.
ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ СА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИТОРИ
Средната възраст на осигурените лица в тях е 42-43 години и те имат време да изчакат да премине и тази криза.

След последното увеличение на минималната пенсия на 467 лева от юли колко пари трябва да има в партидата си човек, за да може да получава пожизнена пенсия от втория стълб, ако сега се пенсионира?
– Около 13 000-14 000 лева. Тази сума ще се променя с всяко увеличение на минималната пенсия. Ние от самото начало не бяхме съгласни да се обвързва размерът на плащането от втория стълб с минималната пенсия. Защото това са политически решения, които не бива да имат нищо общо с парите, които ние изплащаме на хората. Но тази дейност е млада у нас, няма достатъчно натрупан опит както от средата, така и от политиците, и вероятно следващите години ще има много неща, които тепърва ще си дойдат на местата. Силно се надявам, че ще дойде момент, в който осигурените във втория стълб свободно ще избират как да си получават парите и да не бъдат принуждавани да получават това, което не отговаря на желанията им, пък било то и пожизнена пенсия. Това са собствени пари и би трябвало хората да решават как да се разпореждат с тях.
Кой губи сега, ако реши да прехвърли парите си от частния фонд в Държавното обществено осигуряване и да получава само държавна пенсия?
– Няма нито една разумна причина, ако човек не е пред пенсия, без значение от доходността на пенсионните фондове, да си прехвърля парите в НОИ. Законът дава безплатна опция – може да ги прехвърли, може и да не ги прехвърли. Но нито ще му се повиши държавната пенсия, ако ги прехвърли, нито средствата му във втория стълб ще станат повече или по-малко, отколкото са. Единствен смисъл за прехвърляне в първия стълб има само за онези хора, които непосредствено преди да се пенсионират от първия стълб, имат информация колко би била пенсията им от първи стълб и дали намалението, което ще им направят,
АКО СИ ЗАПАЗЯТ ПАРИТЕ ВЪВ ВТОРИЯ СТЪЛБ
ще бъде по-високо, отколкото парите, които ще получават от втори стълб. Преди пенсиониране никой няма никакъв интерес.
Какво се случва с партидите за втора пенсия на хората, които са се пенсионирали, но продължават да работят?
– Те имат няколко възможности. Не е забранено и да получават пенсия от втория стълб, и да продължат да работят. В този случай се открива нова партида, в която човек получава вноските си от трудовата дейност, а от другия фонд за изплащане на пенсиите си получава пенсията. В зависимост от волята на човек и когато прецени, че има достатъчно пари в партидата си, или реши вече да спре да работи, пенсията се преизчислява, като се добавят и тези нови пари. Ние имаме много хора, които не упражняват правото си на пенсия, и повечето продължават да работят и предпочитат да продължат да им се трупат пари в партидата, за да могат в по-късен момент, когато се пенсионират, да имат по-висока пенсия. Защото в капиталовите схеми пенсията зависи най-вече от натрупаната сума в партидата.
Тоест те отлагат пенсионирането си.
– Отлагат го, да. Работят, имат трудови доходи, вероятно нямат необходимост от допълнителни финансови средства, които им дава втората пенсия, предполагам по логика.
Могат ли хора, които вече са се пенсионирали, да си увличат парите чрез частен пенсионен фонд?
– Могат да направят това през доброволните пенсионни фондове. Трябва да си внасят вноски в доброволния фонд и оттам да получават така наречената трета пенсия. Така че човек може да сумира две капиталови пенсии – пенсията от универсален фонд, в случай че човек не продължава да работи, и трета пенсия, ако има други източници на доходи, които да му служат за вноски в доброволния фонд или спестявания.

Източник: медия „Златна възраст“.

Top