Пенсии от УПФ – разсрочено изплащане

Пенсии от УПФ – разсрочено изплащане

Част от осигурените в този вид фонд жени, които през 2022 г. ще придобият право на пенсионни плащания, ще имат натрупана в партидата си сума, надвишаваща 1401 лв. (трикратният размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст за 2022 г. е 467 лв.), но недостатъчна за да бъде изплащана пожизнена пенсия в размер от поне 70.05 лева. На тези жени може да се предложи да се възползват от опцията разсрочено изплащане, чийто размер и срок ще се определя за всяка от тях индивидуално, в зависимост от желанието й. Месечният размер на разсроченото плащане се определя в диапазона 70.05 – 467 лв. (от 15% до 100% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст).

 

Top