Наследяване на средства от задължителни пенсионни фондове

Наследяване на средства от задължителни пенсионни фондове

Основен принцип при допълнителното пенсионно осигуряване е, че натрупаните средства по партидите на осигурените лица се наследяват. С последните изменения в Кодекса за социално осигуряване се разшири кръгът на наследниците в задължителните пенсионни фондове – универсален и професионален, като съгласно новите текстове средствата се изплащат при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Така на практика средства на починали осигурени лица вече могат да се изплащат и на роднини по съребрена линия – братя, сестри, лели, чичовци, племенници и т.н.
Наследниците по закон на средствата в задължителните фондове получават средствата и в случаите, когато има отказ от наследството на починалия.

 

Top