Може ли след сключен пенсионен договор натрупаните средства да бъдат прехвърлени в друга пенсионна компания?

Може ли след сключен пенсионен договор натрупаните средства да бъдат прехвърлени в друга пенсионна компания?

При веднъж подписан пенсионен договор за изплащане на пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд в една компания средствата не могат да бъдат прехвърлени в друга компания. Договорът не подлежи и на предоговаряне. Това означава, че условията на изплащане, избрани от осигуреното лице при подписване на договора – напр. срок и размер на разсроченото плащане, вид на получаваната пенсия и въз основа на това нейният месечен размер, също не могат да бъдат променяни.
Затова е важно, ако ви предстои пенсиониране от УПФ, предварително да се консултирате с вашата пенсионна компания относно видовете пенсионни плащания, от които може да се възползвате при подписване на договора.

Top