Каква е пенсионната възраст за придобиване на право на пожизнена пенсия на осигуряващи се в УПФ?

Каква е пенсионната възраст за придобиване на право на пожизнена пенсия на осигуряващи се в УПФ?

Всеки осигурен в УПФ има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО за пенсиониране от НОИ, която за 2022 г. е 61 г. и 10 месеца за жените, съответно 64 г. и 5 месеца за мъжете.
Възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО плавно нараства ежегодно, докато достигне 65 г. и за двата пола.
Ето как се увеличава възрастта при пенсиониране през следващите години:
Година на Възраст пенсиониране
жени        мъже
2021 61 г. 8 мес. 64 г. 4 мес.
2022 61 г.10 мес. 64 г. 5 мес.
2023 62 г. 64 г. 6 мес.
2024 62 г. 2 мес. 64 г. 7 мес.
2025 62 г. 4 мес. 64 г. 8 мес.
2026 62 г. 6 мес. 64 г. 9 мес.
2027 62 г. 8 мес. 64 г. 10 мес.
2028 62 г. 10 мес. 64 г. 11 мес.
2029 63 г.              65 г.
2033 64 г.              65 г.
2037 65 г.              65 г.

 

 

Top