15 години от учредяването на БАДДПО

На 18 декември 2012г. (вторник) в „Шератон София Хотел Балкан”, се проведоха:
Национална кръгла маса на тема „Пенсионните плащания от капиталовите пенсионни фондове – практически подходи и стъпки за реализация” и Тържествено отбелязване на 15-тата годишнина от учредяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, в рамките на което бяха връчени нейните журналистически награди за 2012г.

Допълнителното доброволно осигуряване води до по-голям и стабилен доход от пенсия, заяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на кръглата маса „Пенсионните плащания от капиталовите пенсионни фондове – практически подходи и стъпки за реализация”. Кръглата маса, която официално беше открита от Министър Младенов се организира в рамките на отбелязването на 15-годишнината от учредяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. В словото си г-н Младенов подчерта, че България трябва да продължи да поддържа първия стълб (държавното обществено осигуряване), като същевременно развива и насърчава втория и третия стълб (допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване). Въпрос на осигурителна култура от страна на работодателите и работниците е да се използват всички стълбове на пенсионната система, посочи министърът. По този начин, когато човек се пенсионира, благодарение на приноса си към осигурителната система, ще получи и по-голям заместващ доход от пенсия, допълни министър Младенов. Той припомни, че сегашният тристълбов модел на пенсионната система бе приет с пълен консенсус от социалните партньори през 1998 г. Заложеното в нея ограничаване на ранното пенсиониране продължи да бъде водещо и в предприетите промени през 2010 г. и 2011 г.
Участниците в кръглата маса се обединиха около мнението, че радикална промяна във възприетия през 2000 г. тристълбов пенсионен модел в България не е необходима. Системата има проблеми и се нуждае от доразвиване и усъвършенстване, но не бива да се спекулира, като се поставя изцяло под съмнение, коментира д.ик.н Никола Абаджиев, председател на УС на БАДДПО. Оказва се, че в България не оценяваме в достатъчна степен постиженията на пенсионната ни реформа и специално утвърдения пенсионен модел, отколкото в чужбина, включително и от институции като Международния валутен фонд, аргументира се Абаджиев. По думите му големият резерв на пенсионната система е доброволното осигуряване, което може силно да намали натиска върху държавното обществено осигуряване.
Тристълбовият модел не трябва да се поставя под съмнение, съгласи се и президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той отбеляза обаче, че някои от очакванията, които са били заложени при реформата от 2000 г. са се променили в лоша посока и са нужни промени, а много от промените, които се правят или се опитват да се правят в последно време са в погрешна посока. Пламен Димитров се обяви в подкрепа на идеята за по-сериозно стимулиране на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване от страна на държавата.
До края на януари 2013 г. трябва да бъдат готови всички проектопромени в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи фазата на изплащане на пенсиите, както и приемането на мултифондовете, обяви Ангел Джалъзов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление Осигурителен надзор”. Той обясни, че с настоящата кръгла масса по проблемите на пенсионните плащания слага своеобразно начало на конкретна работа по разработване на необходимите изменения и допъленния на КСО. Ангел Джалъзов изрази становището, че след като бъде представен окончателният вариант на проектозакона, предстоят 3-4 месеца дискусии, което означава, че процедурата ще отнеме от шест месеца до 1 година.
Правилно беше, че пенсионните вноски са лични, а не по фирми, както в някои от страните в Европа, защото в условията на преход фалираха много компании у нас. Това заяви Николай Славчев, главен методолог в ПОД „Алианц България” АД по време на презентацията си „Европейският пенсионен ренесанс – БАДДПО и отговорите на българската пенсионна система”. У нас вноските са дефинирани, докато в чужбина съществуват дефинирани пенсии. Затова там тепърва се обсъжда преход към дефинирани вноски, уточни той. По думите му западният модел се превръща в златна клетка, като хората остават на същата работа, за да запазят правото си над фирмения пенсионен фонд. У нас хората не губят правата си при смяна на местоработата. В момента в ЕС се обсъжда как да бъде защитена мобилността именно на тези пенсионните права, коментира Славчев.
В презентацията си „Регулации и надзор във фазата на изплащане на допълнителни пенсии” Мария Христова, началник-отдел „Анализи и оценка на риска”, Управление „Осигурителен надзор” към КФН посочи основните рискове във фазата на изплащане на допълнителни пенсии, а именно – демографския (риска от надживяване), инвестиционния (волатилност на пенсионните спестявания), инфлационния (обезценяване на пенсионния доход) и риска от неплатежоспособност на доставчика (не могат да бъдат изпълнени поетите задължения). Тя открои няколко възможни подхода. Първият е т.нар. – индивидуално-спестовен подход, при който съществува индивидуална осигурителна партида, пенсионните схеми са с дефинирани вноски, демографския риск не се споделя, а инвестиционният риск се поема от лицата. При групово-осигурителния (застрахователен) подход съществува общ пул, няма индивидуални партиди, демографският риск се споделя между лицата, а инвестиционният се поема от осигурителя/управляващата компания. Възможен е и комбиниран подход, уточни тя.
Георги Тодоров, изпълнителен директор на ПОАД „ЦКБ-Сила” и Даниела Петкова, председател на УС на ПОК „Доверие” АД акцентираха върху възможните критични моменти във фазата на изплащане на пенсиите от трите вида фондове – универсални, професионални и доброволни.
По традиция в края на всяка година Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване връчва и журналистически награди. Тази година наградите бяха присъдени на медии включени в 2 категории. Първата категория бяха медии, които отдавна и постоянно отразяват дейността по допълнителното пенсионно осигуряване и имат свой конкретен дългогодишен принос за развитието и популяризирането на пенсионната реформа в България. На това основание медиите – в. „Банкеръ”, в. Капитал Daily, в. „Застраховател прес”, електронната медия Profit.bg и БНТ получиха Юбилейната награда на БАДДПО. Във втората категория бяха присъдени и връчени две специални награди на БАДДПО за 2012г. едната, за висока активност при отразяването на темата пенсионно осигуряване през 2012г. получи в. „Сега”, а втората, за успешен дебют в задълбоченото и аналитично телевизионно отразяване на тази тема – телевизия Bulgaria On Air.

Top