Председателят на БАДДПО присъства на Общото събрание и годишната конференция на PensionsEurope 20-22 април 2023 г., които се проведоха в Берлин, Германия

Годишна конференция PensionsEurope 2023 на тема „Как да се защитят пенсиите във време на турбуленции“

PensionsEurope е международна организация (конфедерация), базирана в Брюксел, представляваща национални асоциации на пенсионните фондове, на която Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) е член. Целта е хората в Европа да имат добри пенсии и за тази цел PensionsEurope се застъпва на европейско и международно ниво за добре финансирани пенсии, обхващащи повече хора. Промените след Covid – високата инфлация, високите лихвени проценти и икономическата несигурност, съчетани с нарастващите демографски предизвикателства, оказват все по-голям натиск върху пенсиите. Пенсионните фондове са от ключово значение за намирането на решения на тези фундаментални промени, превръщането им във възможности и гарантират справедливи и устойчиви пенсионни законодателни промени в полза за всички за постигане на достойни пенсионни доходи.


Конференцията 2023 „Как да защитим пенсиите във време на турбуленции“ представи настоящата макроикономическа ситуация в Европа, предизвикателствата пред пенсионните фондове и решенията, които могат да бъдат предвидени от политиците и институционалните инвеститори за защита на хората. Целодневната конференция се проведе хибридно включи ключови речи, презентации и панелни дискусии от основни заинтересовани страни в пенсионната индустрия и извън тях.

На полугодишното Общо Събрание GAM на PensionsEurope членове на Конфедерацията обсъдиха значими въпроси като приоритетите на организацията, проблемите, трудната пазарна среда за фондовете, управляващи професионалните пенсии, както и лични пенсионни продукти в Европа. Особено внимание и акцент бяха отделени на набиращата скорост трансформация на пенсионния сектор в Европа от Defined benefit към Defined Contribution база, която се очертава като най-правилното и наложително решение с оглед влошаващата демографска среда и перспективи.

Top