Пазарен дял на ДПФ по размер на нетните им активи-към 31.12.2021 г. и към 31.12.2020г.

 

 

По данни на КФН

Top