Изследвания и статистики/изследвания и анализи/Капиталовите пенсионни фондове в България – презентация на БАДДПО на CFA събитие 11.2020 г.

Капиталовите пенсионни фондове в България

Съдържание:

  • Българската пенсионна система
  • Нормативна рамка за допълнително пенсионно осигуряване в България – изисквания към дейността на ПОД
  • Инвестиции на капиталовите фондове
  • Фаза на изплащане при Универсалните ПФ

Капиталовите пенсионни фондове в България(.PDF)

Top