БАДДПО отбеляза 20-та годишнина от учредяването си с юбилейна конференция

БАДДПО отбеляза 20-та годишнина от учредяването си с юбилейна конференция

Това е достоен юбилей за асоциацията и сериозен повод не само за равносметка за извършеното през изминалите години, но още повече е повод да погледнем на това, което предстои. С тези думи председателят на УС на БАДДПО Никола Абаджиев откри юбилейната международна конференция. В словото си той отбеляза, че вече е признато, че една от най-значимите реформи, провеждани в България в периода на прехода към демокрация и пазарна икономика е реформата в областта на пенсионното осигуряване. Никола Абаджиев изнесе и някои данни за дейността на допълнителното пенсионно осигуряване. Към 30.06.2017 г. броят на осигурените лица във всички видове пенсионни фондове надхвърля 4,5 млн. души, а активите на фондовете възлизат на повече от 11 млрд. лв. За сравнение през 1999 г. броят на осигурените лица е бил 400 000, а активите – малко над 100 млн. лв. Никола Абаджиев подчерта, че този ресурс е инвестиран и продължава да се инвестира в българската икономика, което безспорно е от голямо значение за страната ни и нейното бъдещо развитие. Той постави акцент и върху начислената доходност по индивидуалните партиди на осигурените лица. За периода от 2002 г. до края на 2016 г. средната годишна доходност за всички пенсионни фондове е повече от 5%. От универсалните пенсионни фондове на осигурените лица и техните наследници за периода от 2003 г. до 30.06.2017 г. са платени повече от 67 млн. лв., от професионалните пенсионни фондове – 38 млн. лв. и от доброволните пенсионни фондове – над 800 млн. лв. И ако към тези суми добавим и прехвърлените в НОИ средства, то тази сума ще надхвърли 1 млрд. лв., обобщи Абаджиев.

По повод юбилея БАДДПО получи поздравителен адрес от името на Президента на Република България Румен Радев. Когато мислим за 20-те години като за човешка възраст обикновено ги свързваме с характерните за младостта голям ентусиазъм, доза наивност, липса на опит и търсене на своето място в живота. Когато 20-те години са възраст на модел, замислен да работи в услуга на хората в тяхната трета възраст, те са знак за натрупан опит, доказано доверие, създадени партньорства и гаранция за сигурност, се посочва в документа. От учредяването си до настоящия момент Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване се доказа като гражданско-отговорна неправителствена организация, активен партньор на държавата в създаването и усъвършенстването на пенсионноосигурителното законодателство. Асоциацията утвърди своя престиж сред сродни асоциации и в международен план, се казва още в поздравителния адрес. Очевидни са важната роля и огромната отговорност на пенсионноосигурителните дружества. Те трябва да управляват значителни средства на голям брой осигурени лица по най-добрия начин – добросъвестно, отговорно и надеждно – така че да се гарантират правата и интересите на бъдещите пенсионери. Необходима е внимателна преценка на инвестиционния риск и стриктно спазване на основните принципи за инвестиране на средствата на пенсионните фондове – надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, се посочва в документа.
Погледът назад във времето ни изпълва с гордост, а погледът напред с оптимизъм, надежда и реализъм. В изминалите 20 години вие доказахте с дейността си, че сте сериозен фактор при търсенето на по-добри решения за модела и усъвършенстването на осигурителната система в България, се казва още в документа.

Поздравление по случай юбилея на БАДДПО отправи и Менда Стоянова, председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси. Двадесет години е младежка възраст, но за една асоциация мисля, че е сериозна възраст. За тези години вие положихте много усилия, вложихте много експертен потенциал, развихте се, и в посока на експертния си потенциал, и в посока на отговорността си, за важната дейност,  която вършите и мисля, че доказахте, че стоите стабилно на терена на българското осигуряване, каза Менда Стоянова.

 

 

 

 

Обръщение по повод годишнината на БАДДПО направи и председателят на парламентарната Комисия по труда и социалната политика – Хасан Адемов. Асоциацията винаги е показвала характер и винаги е била въоръжена с експертизата на научните кадри, на академичната общност и на европейските тенденции. Хасан Адемов отбеляза, че асоциацията има същата цел, каквато имат и държавните органи, а именно да се възстанови доверието в пенсионната система, защото без доверие няма осигурителен модел.

 

 

В момента едно от предизвикателствата пред допълнителното пенсионно осигуряване е законовото регламентиране на фазата на изплащане на пенсии от универсални пенсионни фондове. Сформирана е междуведомствена работна група, която до средата на декември тази година трябва да изготви концепция и на тази база ще бъдат разработени необходимите законодателни предложения. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, при откриването на Юбилейната международна конференция „Еволюция на пенсионните модели“, посветена на 20-годишнината от учредяването на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. С регламентирането на фазата на изплащане нормативната уредба на дейността по допълнително пенсионно осигуряване ще е по-пълна и завършена, добави той.
Министър Петков посочи, че един от приоритетите на правителството е българската осигурителна система да бъде гарант за достоен живот на всички български граждани. Според него това може да стане като се подобри финансовата й стабилност и се повиши адекватността на пенсиите.
Основни фактори за осигуряване на устойчиво развитие на пенсионната ни система са усъвършенстване на нормативните регулации на дейността и в трите й стълба, подобряване работата на институциите, работещи в сферата на пенсионното осигуряване, създаване на условия за икономически растеж, предлагане на нови пенсионни продукти, каза още министърът на труда.

Приветствие направи и председателят на Комисията за финансов надзор – Карина Караиванова. Искам да ви уверя, че пенсионното осигуряване е една тема, която е приоритет за Комисията за финансов надзор. Вие се доказахте като един изключително сериозен партньор за КФН. През изминалата година трябваше да обсъждаме промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за Комисията за финансов надзор и тук е мястото да благодаря за изключително конструктивните предложения, които направихте. Разбира се невинаги сме били на едно мнение, но не е това важното. Важното е, че имаме обща цел и в разговорите и в дискусиите считам, че се приближаваме все повече и постигаме все по-добри резултати. В случая с пенсионноосигурителните дружества – да постигнем по-добри условия и по-добри пенсии за осигурените лица.

 

Поздравление по случай юбилея отправи и подуправителят на НОИ – Весела Караиванова-Начева, която прочете поздравителен адрес от името на управителя на осигурителния институт – Ивайло Иванов.

 

 

 

Бъдещето на пенсионното осигуряване ще се диктува от глобалните тенденции, а именно увеличена продължителност на живота и променящи се демографски тенденции. Това обяви в своята презентация Мати Лепала, генерален секретар на PensionsEurope. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), коефициентът на зависимост – съотношението между пенсионерите (над 64 г.) и лицата в икономически активна възраст ще се повиши от 28% през 2015 г. на 51% през 2050 г. Разходопокривните системи от I-вия стълб ще бъдат изправени пред огромни предизвикателства, сред които финансова и социална устойчивост, устойчивост на публичните финанси, структурни промени на пазара на труда, технологични новости. Мати Лепала цитира Доклад на Европейската комисия за застаряване на населението, според който ако през 2013 г. в Европа е имало 507 млн. души, от които 211 млн. работещи, то през 2060 г. се очаква броят на населението да се увеличи до 523 млн. души, а на работещите – да намалее до 202 млн.  На този фон ако през 2013 г. средната възраст на мъжете е била 77,8 г., а на жените – 83,1 год., то през 2060 г. се очаква средната възраст на мъжете да достигне 84 г., а тази на жените – 89,1 г. Боят на лицата на възраст между 15 и 64 години ще намалее от 66% през 2013-та до 56,6 на сто през 2060 г. , а броят на лицата от 65 до 79 години ще се увеличи от 13,3% до 16,6%. Увеличение ще има и при лицата над 80 години – от 5,1% до 11,8%.
Посоката на развитие на пенсионните системи е чрез насърчаване на частните пенсионни спестявания, за да се компенсира евентуалното намаляване на пенсиите от общественоосигурителната система, посочи Мати Лепала.
Генералният секретар на PensionsEurope представи резултатите от глобалния пенсионен индекс Melbourne Mercer за адекватността, устойчивостта и стабилността на пенсионните модели в 27 държави.  Данните сочат, че най-добрите пенсионни системи са в Дания, Холандия и Австралия. Общото между тях е, че са от смесен тип: разходопокривен стълб в комбинация със задължително или квази-задължително допълнително осигуряване на капиталов принцип.
По думите му през декември 2017 г. работна група на високо равнище предстои да предложи препоръки за стимулиране на устойчивото финансиране на пенсионните системи. На тази база през 2018 г. ще бъдат разработени и съответните законодателни предложения.

Въведената през 2015 г. у нас възможност за преместване на пенсионната партида от частен фонд в НОИ и обратно създава „ненужна конкуренция“ между първия и втория стълб и не създава стабилност на правилата, каза Стефани Пайе, анализатор частни пенсии, дирекция „Финансови въпроси и предприятия” в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тя препоръча също така България да даде възможност на клиентите на частните пенсионни фондове да могат да избират измежду различни инвестиционни портфейли в зависимост от жизнения цикъл, като за по-младите те обичайно са по-рискови и по-високодоходни, а за по-възрастните – обратното. Осигурените във втория пенсионен стълб трябва да имат възможност за избор между различни продукти при пенсиониране. Хубаво е да има възможност за пожизнена пенсия, защото тя осигурява защита срещу риска от преживяване. В същото време може да се пристъпи и към смесен вариант, при който част от пенсията е срочна, например до навършване на 85-годишна възраст, а останалата по-малка сума е пожизнена, посочи Пайе.
Според Стефани Пайе във фазата на изплащането трябва да се дефинират срочна и пожизнена пенсия, като се даде възможност за по-висока срочна пенсия в първите години след пенсионирането.

Според Валдис Загорскис, ръководител екип „Пенсии”, Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” в Европейската комисия България е на второ място след Италия по най-кратък трудов стаж, изискуем при пенсиониране. Според него е необходимо обвързване на пенсионната възраст с продължителността на живота.

 

 

Изключително атрактивна бе презентацията на Николай Славчев, главен методолог в ПОД „Алианц България“. Десетилетия наред пенсионната политика на държави в Европа и  други части на света рикошира между двете идеи за приватизация на социалното осигуряване и  национализация на частните пенсионни схеми. Вероятно е крайно време ЕС да предложи трети път, коментира Николай Славчев.

Презентациите от конференцията можете да видите от тук:

Top