Може ли при пенсиониране от УПФ да изтеглите натрупванията по осигурителната си партида еднократно, а не да ви бъде отпусната пенсия?

Може ли при пенсиониране от УПФ да изтеглите натрупванията по осигурителната си партида еднократно, а не да ви бъде отпусната пенсия?

Това е възможно, само ако размерът на натрупаните средствата по осигурителната партида в УПФ е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (т.е. до 24.12.2021 г. под 900 лв., от 25.12.2021 г. под 1110 лв., от м.07.2022 г. под 1401 лв.; от м. 07.2023 г. под 1569.12 лв.).

 

Top