Прехвърляне на осигуряване от НОИ към УПФ?

Прехвърляне на осигуряване от НОИ към УПФ?

Ако вноските Ви за допълнително задължително пенсионно осигуряване се събират във фонд „Пенсии“ на НОИ, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, Вие можете да прехвърлите осигуряването си към универсален пенсионен фонд, ако нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, изтекла е една година или повече от прехвърлянето на средствата Ви към фонд „Пенсии“ и навършвате изискуемата възраст за пенсия за осигурителен стаж и възраст (съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО) както следва:
* от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
* от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
* от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
* от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
* след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1.

Top