През периода на натрупване на средства в индивидуалната партида осигурените в универсален пенсионен фонд (УПФ) лица имат право на предварително изплащане при:

През периода на натрупване на средства в индивидуалната партида осигурените в универсален пенсионен фонд (УПФ) лица имат право на предварително изплащане при:

През периода на натрупване на средства в индивидуалната партида осигурените в универсален пенсионен фонд (УПФ) лица имат право на предварително изплащане при:

• трайно намалена работоспособност над 89,99% еднократно или разсрочено на до 50% от средствата по партидата;
• смърт на осигуреното лице средствата от партидата се наследяват от наследниците по закон.

Top