Предимства на осигуряването в доброволен пенсионен фонд

Предимства на осигуряването в доброволен пенсионен фонд

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд, за разлика от осигуряването в универсален пенсионен фонд, позволява не само да спестявате дългосрочно за пенсия, но и да се разпореждате със средствата в личната си осигурителна партида във всеки един момент.
За разлика от вноската в универсален пенсионен фонд, чийто размер е ограничен до максимум 5% от брутната ви заплата, размерът и периодичността на лична вноска в доброволен пенсионен фонд зависи изцяло от вашето желание и финансови възможности.
Осигуряването в доброволен пенсионен фонд, за разлика от осигуряването в универсален пенсионен фонд, позволява сами да определите конкретните лица, които да наследят натрупаните средства, като вие определяте процентното им разпределение. Тези лица могат да бъдат различни от определените по закон наследници.

 

Top