По какъв начин и кога мога да получавам пенсията си?

По какъв начин и кога мога да получавам пенсията си?

Изплащането, както на допълнителната пожизнена пенсия, така и на разсрочените плащания, се извършва по избран от Вас като пенсионер начин:
* по Ваша лична банкова сметка;
* с пощенски запис на посочения от Вас адрес (постоянен или настоящ).
Както допълнителната пожизнена пенсия, така и разсрочените плащания, се изплащат до 15 число на месеца за текущия месец.

Top