По какъв начин и кога мога да получавам пенсията си?

По какъв начин и кога мога да получавам пенсията си?

Изплащането, както на допълнителната пожизнена пенсия, така и на разсрочените плащания, се извършва по избран от пенсионера начин:
* по негова лична банкова сметка;
* с пощенски запис на посочения от него адрес (постоянен или настоящ).
Както допълнителната пожизнена пенсия, така и разсрочените плащания, се изплащат до 15 число на месеца за текущия месец.

Top