Получихте ли си годишното извлечение? Изберете сигурния вариант – електронно извлечение

Получихте ли си годишното извлечение? Изберете сигурния вариант – електронно извлечение

Всички годишни извлечения от вашите осигурителни партиди в пенсионните фондове, управлявани от съответното пенсионно дружество се изпращат на посочения от вас адрес в отделен плик за всеки фонд, в който сте осигурени. Ако не получите извлечението, възможно е да не сте актуализирали адреса, на който живеете, или да няма осигурен достъп до пощенската ви кутия.
За да сте сигурни, че вашето годишно извлечение ще бъде получено и то точно от вас, ви насърчаваме да изберете опцията да го получите като електронен документ на вашата електронна поща. Свържете се с пенсионното дружество, за да се информирате как да заявите желанието си за получаване на годишно извлечение на електронен адрес.

 

Top