Ползи от избора на по-дълъг срок на получаване при разсрочено изплащане на средствата при пенсиониране от УПФ

Ползи от избора на по-дълъг срок на получаване при разсрочено изплащане на средствата при пенсиониране от УПФ

Разсрочено изплащане при пенсиониране от универсален пенсионен фонд означава, че пенсионноосигурителното дружество ще има ангажимент да Ви изплати натрупаната сума по  Вашата партида във вид на месечни плащания за определен от Вас срок.

Изборът да разсрочите по-дълго във времето това плащане Ви дава възможност по-продължително да се възползвате и да разчитате на средства, с които да подкрепите личния си бюджет. Доходите след пенсиониране обикновено са ограничени в сравнение с годините, в които сте се трудили активно, като пенсията от ДОО в повечето случаи е недостатъчна да покрие ежедневните нужди. Затова е добре да планирате получаването на натрупаната сума по Вашата партида от УПФ за продължителен срок от време и така да си осигурите финансово спокойствие в годините след пенсиониране.

Друг важен аргумент за по-дълъг срок на получаване е фактът, че Вашите средства ще продължат да „работят” за Вас. В рамките на разсроченото изплащане средствата по Вашата партида се инвестират от компанията, а тяхната стойност се актуализира в зависимост от реализираната доходност на годишна база. През целия период на разсрочено изплащане компанията има за цел да запази стойността и да увеличи размера на Вашите средства. Пенсионноосигурителните дружества управляват средствата на клиентите си в съответствие с техните дългосрочни интереси и при спазване на принципите на качество, надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация.

Top