Пожизнена пенсия от УПФ – минимален размер през 2023 г. 78.46 лева

Пожизнена пенсия от УПФ – минимален размер през 2023 г. 78.46 лева

Размерът на пожизнената пенсия от универсален пенсионен фонд се изчислява въз основа на следните основни фактори:
* Натрупаните средства в индивидуалната партида;
* Очакваната средна продължителност на живота (по данни на Националния статистически институт), като за първите жени пенсионерки през 2021 и 2022 г., тази продължителност е 18 г.
* Техническия лихвен процент, определен от Комисията за финансов надзор.
При първоначалното отпускане на пожизнена пенсия от универсален пенсионен през 2023 г. нейният минимален размер следва да бъде поне 15% от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, тоест 15% от 523.04 лв., което е равно на 78.46 лв.

 

Top