Осигуряване в Доброволен пенсионен фонд с лични вноски – как се процедира?

Осигуряване в Доброволен пенсионен фонд с лични вноски – как се процедира?

Ако решите да се осигурявате в Доброволен пенсионен фонд с лични вноски, то вноската може да бъде месечна, за друг период или еднократна. Вашият работодател е длъжен, при изразено от вас желание, да удържа от възнаграждението ви за съответния месец осигурителната вноска и да я превежда в доброволния пенсионен фонд.

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд се осъществява изцяло на доброволна основна. Имате право едновременно да се осигурявате в повече от един доброволен фонд, управляван от различна пенсионна компания.

 

Top