Осигуряването в доброволен пенсионен фонд дава право на два вида инвалидна пенсия – пожизнена и срочна. От какви условия зависят те:

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд дава право на два вида инвалидна пенсия – пожизнена и срочна. От какви условия зависят те:

Получаването на пожизнена инвалидна пенсия е обвързано с наличието на: решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за пожизнена инвалидност (лице, което е загубило 50 и над 50 на сто от работоспособността си пожизнено) и на средства по партидата, достатъчни за изплащане на пожизнена пенсия в размер на поне 10% от минималната работна заплата към момента на отпускане на първата пенсия.
· Срочна инвалидна пенсия – получаването ѝ е обвързано със срока на инвалидността, определен в решението на ТЕЛК, както и с изискването за минимален размер, посочено по-горе.

Top