Преценете обективно дали две пенсии – от НОИ и от УПФ, са повече от една само от НОИ?

Преценете обективно дали две пенсии – от НОИ и от УПФ, са повече от една само от НОИ?

През септември 2021 г. започна изплащането на първите пенсии от Универсалния пенсионен фонд (УПФ) за тези от вас, които са родени след 31.12.1959 г. и през тази година са навършили възрастта за пенсиониране от Държавното обществено осигуряване (ДОО) 61 г. 8 м. Тези от вас, които вече са се поинтересували какви пенсии биха получили от Националния осигурителен институт (НОИ), могат да получат правилните изчисления за размера на държавната пенсията, ако изберат да получават две пенсии – държавна и от УПФ.
При изчислението на прогнозния размер на пенсията от НОИ преди се използваше коефициент на редукция около 20%, а в съответствие с последните промени в КСО, неговата стойност се очаква да бъде около 9,9%. Това съществено променя размера на пенсията от ДОО и силно ограничава случаите, в които две пенсии са по–малко от една.

 

Top