Необходим ли е трудов стаж освен навършена пенсионна възраст за упражняване правото на изплащане на средства от универсален пенсионен фонд?

Необходим ли е трудов стаж освен навършена пенсионна възраст за упражняване правото на изплащане на средства от универсален пенсионен фонд?

В този случай трудовият стаж на осигуреното лице няма значение. Достигането на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (или до 1 г. преди това при определени условия по чл.167, ал. 2 от КСО) е единственото условие, което трябва да бъде изпълнено за изплащане на средствата от универсален пенсионен фонд.

Top