Кой пенсионен продукт е освободен от данъци?

Кой пенсионен продукт е освободен от данъци?

Знаете ли, че осигуряването в доброволен пенсионен фонд Ви дава право на данъчни облекчения?
Този инструмент Ви дава възможност, каквато малко спестовни инструменти предоставят – спестявате и едновременно с това получавате данъчни облекчения, чрез които остават допълнителни средства за Вашия бюджет.
Важно е да знаем:
Вноски в размер до 10% от облагаемия доход не се облагат с данък.
Доходността не се облага с данък, нито при разпределянето ѝ по индивидуалната партида, нито при получаването ѝ от лицето.
Пенсионните плащания са необлагаеми.

Top