Кога и как се актуализира допълнителната пенсия за старост от универсален пенсионен фонд?

Кога и как се актуализира допълнителната пенсия за старост от универсален пенсионен фонд?

Допълнителната пожизнена пенсия за старост се актуализира веднъж годишно към последния работен ден на месец ноември, като гарантираният й размер не се променя.
Тя се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) за дадено дружество през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база.

Актуализацията се извършва по решение на изпълнителните директори на компанията, с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата на ФИПП през периода, за който се отнася и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер.

Top