Кога избираме универсален пенсионен фонд? Информирайте се и го направете лично.

Кога избираме универсален пенсионен фонд? Информирайте се и го направете лично.

При започване на работа участието в универсален пенсионен фонд (УПФ) е задължително, но изборът на пенсионен фонд е личен!
* В срок от три месеца след започване на първа работа на трудов или граждански договор, е необходимо да бъде направен изборът на пенсионен фонд. В случай че бъде пропуснат този срок, вие ще бъдете разпределени служебно на случаен принцип от НАП в един от съществуващите пенсионни фондове в България.
* След като вече е избран пенсионен фонд или при служебно разпределение, натрупаните средства е възможно да бъдат прехвърлени в друг фонд след 12 месеца. При избор на нов пенсионен фонд, сумата по осигурителната партида (брой дялове по текуща стойност) от стария фонд се прехвърля, без да се удържа такса. Технически, действителното прехвърляне на средствата се случва на тримесечие.
* В универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват всички лица, родени след 31.12.1959 г., които започват работа и за които постъпват вноски във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Top