Кога е възможно преизчисляване на пенсията от универсален пенсионен фонд?

Кога е възможно преизчисляване на пенсията от универсален пенсионен фонд?

Това е възможно, в случай че вие започнете или продължите да упражнявате трудова дейност, за която подлежите на осигуряване в универсален пенсионен фонд, дори и след навършване на възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд, съгласно КСО. Компанията повторно ще ви разкрие нова индивидуална партида в универсалния пенсионен фонд с постъпването на първата осигурителна вноска след сключване на съответния договор. Така 5% от осигурителния ви доход всеки месец продължават да се натрупват в универсалния пенсионен фонд. Въз основа на натрупаните суми от осигурителните вноски или с част от тях, постъпили след сключването на пенсионния договор, вие имате право да поискате не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на получаваната допълнителна пожизнена пенсия за старост. Освен да послужат за преизчисление на пенсията, тези средства могат да бъдат получени и еднократно или разсрочено по ваш избор.

Top