Как се променя възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд през 2023 г.?

Как се променя възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд през 2023 г.?

Възрастта за пенсиониране на всяко осигурено лице, което е навършило възрастта по чл. 68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и което ще има право на допълнителна пенсия при пенсиониране от УПФ  за 2022 г. ще бъде 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете. В зависимост от натрупаните средства по осигурителната партида за целия период на осигуряване, бъдещите пенсионери имат право на няколко вида на изплащане на средствата при пенсиониране от УПФ – допълнителна пожизнена пенсия за старост, разсрочено изплащане и еднократно изплащане.

Ако ви предстои да навършите възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд и искате да се информирате за вида на пенсионното плащане и прогнозния размер на вашата допълнителна пожизнена пенсия или разсрочено изплащане за повече информация свързана с пенсионирането от УПФ се обърнете към пенсионноосигурителното дружество, където се осигурявате.

 

Top