Как се определя размерът на допълнителна пожизнена пенсия?

Как се определя размерът на допълнителна пожизнена пенсия?

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя въз основа на:
1. средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, вкл. след допълването й при необходимост когато тези средства са били в размер по-малък от брутните осигурителни вноски, получени за клиента от НОИ/НАП;

2. таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт;

3. технически лихвен процент, определен от всяко дружество и одобрен от Комисията за финансов надзор.
Комисията за финансов надзор е дефинирала конкретните формули за изчисляване на всеки от трите вида пенсии в Наредба № 69 от от 15.06.2021 г..

 

Top