Как мога да се прехвърля от един фонд в друг?

Как мога да се прехвърля от един фонд в друг?

Всяко осигурено лице има право да промени своя универсален и/или професионален пенсионен фонд, ако е изминала една година от влизане в сила на осигурителния договор с дружеството, което го управлява или от датата на служебното разпределение. Необходимо е да подаде заявление, по образец, до избрания пенсионен фонд и сключи осигурителен договор.

Вие можете да промените своето участие и прeхвърлите средствата по индивидуалната си партида в Универсален, Професионален или Доброволен пенсионен фонд , като:

  • подадете онлайн заявка през интернет страницата на съответното дружество;
  • посетите някой от офисите на дружеството

 

Top