Как мога да разбера каква е доходността на всеки от фондовете, в които се осигурявам?

Как мога да разбера каква е доходността на всеки от фондовете, в които се осигурявам?

Промяната в стойността на един дял в пенсионен фонд е показател за постигнатия доход.

Средствата в универсален, професионален и доброволен фонд се управляват поотделно и доходността е различна.

Пенсионноосигурителните дружества обявяват постигнатата доходност по ред, одобрен от Комисията за финансов надзор.

Ако желаете да проверите размера на доходността за избран от Вас период, влезте в интернет страницата на съответното пенсионноосигурително дружество, в което се осигурявате.

 

Top