Как мога да проверя осигурителните ми вноски?

Как мога да проверя осигурителните ми вноски?

Всеки клиент може да проследи направените вноски във фонд, управляван от избрано пенсионноосигурително дружество, като влезе в личния си профил в съoтветното онлайн приложение.

Същата информация може да бъде получена и безплатно в офис на дружеството или компанията, където се осигурява.

Top