Как мога да проверя в кой универсален и/или професионален фонд се осигурявам?

Как мога да проверя в кой универсален и/или професионален фонд се осигурявам?

Проверка за Вашето участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване можете да направите в Националната агенция за приходите /НАП/ – на телефона за информация на НАП 0700 18 700 или на интернет страницата на агенцията http://www.nap.bg/, ако разполагате с персонален идентификационен код /ПИК/.

Източник: сайта на НОИ: http://www.nap.bg/

Top