Какво е осигурителен номер?

Какво е осигурителен номер?

Всеки клиент на пенсионен фонд, управляван от определена пенсионноосигурителна компания или дружетво, има само един осигурителен номер, независимо в колко фонда и по колко договора се осигурява.

Осигурителният номер се се съдържа във всяко годишно извлечение от индивидуалната партида.

В случай, че не сте запазили някое от годишните извлечения, можете да получите информация за осигурителния си номер при достъп до партидата си с ЕГН и парола или като посетите удобен за Вас офис на дружеството./за онлайн достъп/.

 

Top