Как мога да заявя да получавам годишното извлечение по електронен път?

Как мога да заявя да получавам годишното извлечение по електронен път?

Пенсионноосигурителните дружества дават възможност на осигурените лица във фондовете, управлявани от тях, да получават годишното извлечение от индивидуалната си партида по електронен път, на посочен от тях е-mail адрес.

Ако искате да получавате своето извлечение по електронен път, е необходимо да посетите удобен за Вас офис на дружеството да подадете съответно заявление.

 

Top