КАК ДА ОТКРИЯ В КОЕ ПЕНСИОННО ДРУЖЕСТВО СЕ ОСИГУРЯВАМ ПО ДЗПО?

КАК ДА ОТКРИЯ В КОЕ ПЕНСИОННО ДРУЖЕСТВО СЕ ОСИГУРЯВАМ ПО ДЗПО?

Според Кодекса за социално осигуряване /КСО/, всяко лице родено след 31.12.1959г. задължително се осигурява във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Разпределението на лицата в съответните фондове става въз основа на личен избор, а при липса на такъв на база на служебно разпределение.

Ако сте служебно разпределен или се осигурявате във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване на базата на личен избор, но сте забравили в кой точно, можете да направите справка в Национална агенция за приходите /НАП/.

От началото на 2012г. всички офиси на НАП издават персонални идентификационни кодове /ПИК/ за достъп до лична данъчноосигурителна информация. Чрез този код гражданите могат да проверят:

  • какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите внасят осигурителните им вноски;
  • данни по ДЗПО – в кой допълнителен задължителен пенсионен фонд е осигурено лицето;
  • декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговият работодател;

Персоналния идентификационен код /ПИК/ се издава от офисите на НАП по постоянен адрес на местоживеене. Получаването на ПИК става в момента, след подаване на заявление, лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице.

Повече информация за Персоналния идентификационен код /ПИК/ (.PDF)

Осигуряващите се лица в ПОД могат да установят в кой пенсионен фонд се осигуряват по следните три начина:

  • Чрез сайта на НАП за ел. услуги и идентификация с КЕП;
  • Чрез сайта за ел. услуги на НАП и идентификация с личен ПИК, който се издава от офисте на НАП;
  • Чрез ЛИЧНО обаждане на националния телефон 0700 18700 на НАП, където на база на контролни въпроси от служителя на НАП ще получат информация за своето членство (не се предоставя за починали лица);

Top