Какъв е размерът на осигурителната вноска за Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд?

Какъв е размерът на осигурителната вноска за Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд?

Размерът на вноската за Универсален пенсионен фонд (УПФ) и Професионален пенсионен фонд (ППФ) се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Ако си на трудов договор, размерът на месечната вноска за Универсален пенсионен фонд, определен за 2019 г., е 5% от осигурителния ти доход, от които 2,8% са за сметка на работодателя, а останалите 2,2% – за твоя сметка.

Ако си самоосигуряващо се лице, вноските за Универсален пенсионен фонд са изцяло за твоя сметка.
За държавните служители осигурителните вноски се покриват изцяло от работодателя (държавата).
Ако работиш при I и II категория труд, вноската в Професионален пенсионен фонд е изцяло за сметка на работодателя. Размерът й за 2019 г. за първа категория труд е 12% върху осигурителния доход, а за втора категория труд – 7% върху осигурителния доход.

Top