Какво трябва да направя, ако сменя своя адрес?

Какво трябва да направя, ако сменя своя адрес?

Можете да ни предоставите актуалния си адрес, като посетите удобен за Вас офис на пенсионноосигурително дружество и своевременно уведомите за това.

Наличието на актуален адрес в ПОД ще позволи да получавате редовно годишното извлечение, както и друга важна и полезна информация.

 

Top