Какво трябва да знаем за доброволното пенсионно осигуряване по професионални схеми?

Какво трябва да знаем за доброволното пенсионно осигуряване по професионални схеми?

Професионалните пенсионни схеми са широко разпространени в повечето страни-членки на Европейския съюз. В различните държави те се създават по различен начин, например с договори, споразумения или различни актове и правила, които установяват какви пенсионни обезщетения се предоставят на участниците в схемата и при какви условия те могат да получават тези обезщетения.

Повече информация в Брошура от КФН (.PDF)

Top