Какво е ФИПП и ФРП?

Какво е ФИПП и ФРП?

От Фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и Фонда за разсрочени плащания (ФРП) се изплащат всички допълнителни пожизнени пенсии за старост и разсрочени плащания при пенсиониране от универсален пенсионен фонд. Новосъздадените фондове за извършване на плащания във връзка с фазата на изплащане, са отделни от УПФ. Създаден е специален режим за инвестиране на активите на ФИПП и ФРП, който е по-консервативен от този, приложим към УПФ.
Всяко осигурено лице може да се запознае с Правилата на новите фондове, които са публични на интернет страниците на на пенсионноосигурителните дружества.

Top