Какво представлява техническия лихвен процент?

Какво представлява техническия лихвен процент?

Технически лихвен процент“ е лихвата, която се прилага при изчисляване на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост. Този процент се определя от управителния съвет на компанията и се одобрява от Комисията за финансов надзор.
Техническият лихвен процент участва в изчисляването на гарантирания размер на допълнителната пенсия за старост от универсален пенсионен фонд. Освен това допълнителната пенсия се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база.

 

Top