Какви са преимуществата на тристълбовата пенсионна система?

Какви са преимуществата на тристълбовата пенсионна система?

Тристълбовата пенсионна система дава възможност да получаваш допълнителна пенсия от фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (II стълб – Универсален пенсионен фонд и Професионален пенсионен фонд), както и пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (III стълб – Доброволен пенсионен фонд).
Ако използваш всички форми на осигуряване, ти можеш да си осигуриш едно добро ниво на доходи в годините след пенсиониране.

Top