Какви са видовете пенсионни плащания при пенсиониране от универсален пенсионен фонд (УПФ)?

Какви са видовете пенсионни плащания при пенсиониране от универсален пенсионен фонд (УПФ)?

Съществуват няколко възможни начина за изплащане на средствата при пенсиониране от универсален пенсионен фонд при достигане на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (Към 2022 г. тя е: – за мъжете – навършена възраст от 64 г. и 5 м.; за жените – навършена възраст от 61 г. 10 м., от 2023 г.- за мъжете навършена възраст от 64 и 6 м., за жените – навършена възраст от 62 г.). В зависимост от натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице начините на изплащане са:

– Еднократно изплащане на средствата за лицата с натрупвания по партидата по-малки от трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст (т.е. до 24.12.2021 г.: под 900 лв., а от 25.12.2021 г.: под 1110 лв.; от 07.2022 г.: под 1401 лв.; от 07.2023г. под 1569.12 лв. ).

– Разсрочено изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания по партидата в универсален пенсионен фонд не са достатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

– Допълнителна пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата от универсален пенсионен фонд позволяват получаването на месечна пенсия в размер поне на 15 % от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (т.е. до 24.12.2021 г.: поне 45 лв., от 25.12.2021 г.: поне 55.50 лв., от 01.07.2022 г. -70.05 лв., а от 01.07.2023 г.-78.46 лв.). Има няколко вида допълнителна пожизнена пенсия, от които осигуреното лице може да се възползва.

Top