Какви пожизнени пенсии предлагат пенсионноосигурителните дружества във фазата на изплащане на пенсии при осигуряване в универсален пенсионен фонд?

Какви пожизнени пенсии предлагат пенсионноосигурителните дружества във фазата на изплащане на пенсии при осигуряване в универсален пенсионен фонд?

1. пожизнена пенсия без допълнителни условия;
2. пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане;
3. пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.
Минималната сума на пожизнената пенсия във всеки един от трите варианта е 55.50 лв. на месец (15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст за 2022 г.
Максимален размер на пожизнената пенсия няма.

 

Top