Какви пожизнени пенсии предлагат пенсионноосигурителните дружества във фазата на изплащане на пенсии при осигуряване в универсален пенсионен фонд?

Какви пожизнени пенсии предлагат пенсионноосигурителните дружества във фазата на изплащане на пенсии при осигуряване в универсален пенсионен фонд?

1. пожизнена пенсия без допълнителни условия;
2. пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане;Периодът на гарантирано изплащане на пенсията може да бъде от 2 до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице.
3. пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.
Минималният размер на допълнителната пожизнената пенсия за старост във всеки един от трите вида не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определянето му. (т.е. до 24.12.2021г.: минимален размер 45 лв., от 25.12.2021 г.: минимален размер 55.50 лв. а от м. 07.2022 г: 70.05 лв.).

Максимален размер на пожизнената пенсия няма.

 

Top