Какви документи е необходимо да представите за подписване на пенсионен договор?

Какви документи е необходимо да представите за подписване на пенсионен договор?

Необходимите за това документи са:
* Документ за самоличност – лична карта;
* Удостоверение за банкова сметка, издадено от обслужващата банка на лицето с печат и подпис от банката;
* Изрично нотариално заверено пълномощно с данни за компанията и с посочено конкретно действие, което може да се извършва от упълномощено лице, в случай че договорът се подписва чрез пълномощник.

 

Top