Има ли минимален и максимален размер на пенсиите и разсрочените плащания от фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и за разсрочени плащания?

Има ли минимален и максимален размер на пенсиите и разсрочените плащания от фондовете за изплащане на пожизнени пенсии и за разсрочени плащания?

Минималната сума на пожизнената пенсия е 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. За 2022 г. тя е 70.05 лв. на месец. Максимален размер на пожизнената пенсия няма.
При разсроченото плащане има минимален и максимален размер. Минималната сума на месечното разсрочено плащане е 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – за 2022 г. 70.05 лв. на месец. Максималният размер на месечното разсрочено плащане за 2022 г. е равно на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – 467 лв.

 

Top