Има ли гаранция за размера на пенсията при пенсиониране от универсален пенсионен фонд?

Има ли гаранция за размера на пенсията при пенсиониране от универсален пенсионен фонд?

Да, има такава гаранция. Гарантираният размер на допълнителните пенсии е равен на този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от НАП в полза на осигуреното лице осигурителни вноски. В определени случаи гарантираният размер може да се изчисли върху средствата по индивидуалната партида, като при изчисленията се прилага и рисков коефициент.

 

Top