Има ли вече направени плащания на пенсионери ?

Има ли вече направени плащания на пенсионери ?

Първите пенсионери от Универсален пенсионен фонд с договори за разсрочено плащане и допълнителна пожизнена пенсия за старост получиха своите първи плащания.
Пенсионерите ще могат да разчитат на своите месечни суми всеки месец до 15-то число на текущия месец, изплатени от Фонда за изплащане на пожизнени пенсии и Фонда за разсрочени плащания . Право на пенсионера е да определи и удобния за него начин на получаване на пенсията – по банков път или с пощенски запис.
Към момента броят на разсрочените плащания е с най-голям дял за сметка на допълнителните пожизнени пенсии за старост, които ще се увеличават дългосрочно, тъй като броят на осигурени лица с натрупвания по партидата, достатъчни за отпускането на пожизнени пенсии, ще продължава да расте.

Top